Preskočiť na hlavný obsah

Diagnostika

Je dokázané, že choroba diagnostikovaná vo včasnom štádiu má šancu na priaznivý výsledok liečby. Preto, aby sa ochorenie zistilo a liečilo včas, je potrebné všímať si niektoré príznaky – varovné znamenia, ktoré môžu byť prvými signálmi začínajúceho sa onkologického ochorenia.

Napríklad:

  • hrčka alebo opuch kdekoľvek na tele,
  • zmena materského znamienka (jeho farby, tvaru a veľkosti),
  • nehojaci sa vred na koži, perách, v ústnej dutine,
  • neobvyklé krvácanie z rodidiel, prítomnosť krvi v stolici či v moči,
  • tvorba krvných podliatin v podkoží,
  • dlhotrvajúci kašeľ, ktorý nereaguje na liečbu,
  • ťažkosti s močením,
  • zažívacie ťažkosti, nevysvetliteľné chudnutie, nechutenstvo, zvracanie, zmeny vo vyprázdňovaní stolice,
  • poruchy nervového systému, náhla zmena zraku.

Ak sa niektoré z príznakov objavia, treba v krátkom čase vyhľadať všeobecného lekára, ktorý urobí prvé vyšetrenia a vylúči alebo naopak zistí podozrenie na onkologické ochorenie. Následne je pacientovi doporučená návšteva onkologického pracoviska.

V súvislosti s prvotnými príznakmi a vstupným vyšetrením nasleduje rad ďalších vyšetrení, ktoré špecifikujú typ, rozsah prípadne stupeň nádorového ochorenia.

Najčastejšie typy diagnostických vyšetrení:

Klinické vyšetrenie

Vyšetrenie vykonáva lekár pohľadom, pohmatom, posluchom, prípadne odberom vzorky buniek alebo tkaniva, ktoré sú posielané do laboratória na histologické vyšetrenie.

RTG - rontgenové vyšetrenie

Je základná a najrozšírenejšia diagnostická metóda, ktorá využíva ionizačné žiarenie. Zobrazuje tvrdé tkanivá (napr. kosti). Pri vyšetrení je pacientovi v najkratšom možnom čase ožiarená potrebná, vyšetrovaná časť, ostatné dôležité orgány tela sú chránené ochrannými pomôckami. V súčasnosti je RTG vyšetrovanie digitalizované a tak môže lekár takmer ihneď vidieť snímku na monitore počítača. Aj keď ľudský organizmus vie zmierniť škodlivý účinok ionizujúceho žiarenia, je potrebné RTG vyšetrenie absolvovať iba v indikovaných prípadoch.

Mamografické vyšetrenie

Je typ nízkodávkového RTG vyšetrenia pre vyhľadávanie včasných karcinómov prsníka. Prsníky sú umiestnené do špeciálneho RTG prístroja a stlačené medzi dve platne aby sa dosiahlo jasné zobrazenie.

USG - ultrasonografické vyšetrenie

Vo všeobecnosti je prvou voľbou diagnostického vyšetrenia vnútorných orgánov a svalov, napr. brušných orgánov. Po nanesení gélu na odhalenú časť postihnutého miesta, sú do tela vysielané ultrazvukové vlny USG sondou, ktorá zároveň slúži ako ich prijímač. Lekár na obrazovke ihneď vidí problematické postihnuté miesto a môže pacienta v danom okamihu informovať o zdravotnom probléme. Vyšetrenie je bezbolestné, trvá len niekoľko minút, pacient si len odloží odev podľa pokynu lekára. Keďže pri USG vyšetrení nie je radiačná záťaž, môže sa toto vyšetrenie na rozdiel od RTG vyšetrenia, opakovať aj v krátkodobých intervaloch.

CT - počítačová tomografia

Používa sa na zobrazenie častí ľudského tela v jednotlivých vrstvách pomocou počítačového spracovania röntgenových lúčov. Je to zariadenie, ktoré vyzerá ako prstenec, cez ktorý pacient prechádza na posuvnom lôžku. Táto metóda má celotelové využitie, je veľmi presná a dokáže odhaliť už detail s veľkosťou 2 mm. Na rozdiel od klasického RTG vyšetrenia má CT výhodu zobrazovania mäkkých častí a orgánov tela. Spracovaním získaných dát – intenzity žiarenia na jednotlivých snímkach – je možné rekonštruovať trojrozmerné zobrazenie pacienta. Pred vyšetrením sa zväčša pacientovi podá do žily kontrastná látka kvôli presnejšiemu zobrazeniu vyšetrovaných orgánov a tkanív.

MRI (alebo NMR) – magnetická rezonancia

Je moderná vyšetrovacia metóda poskytujúca detailné a veľmi presné zobrazovanie orgánov a tkanív ľudského tela. Na vyšetrenie sa využíva sila magnetického poľa. Vyšetrovacia metóda MRI je bezbolestná, vyšetrenie prebieha v zariadení v tvare trubice v polohe ležmo, preto môže mať pacient pocit stiesneného priestoru. MRI vyšetrenie nie je bolestivé a vďaka jeho bezpečnosti ho možno opakovať viac krát. Pacient počas vyšetrenia počuje mierne klopanie, ktoré vydáva prístroj počas získavania obrazov. Vyšetrenie trvá od 30-50 minút.

Pred vstupom na obe vyššie uvedené vyšetrenia (CT a MRI) je potrebné si vyzliecť časti odevu, alebo celý odev, podľa charakteru vyšetrenia vrátane všetkých kovových predmetov, elektronických prístrojov, kreditných kariet, hodiniek, šperkov, okuliarov, odoberateľných zubných protéz, načúvacích prístrojov atď. Ženy môžu byť požiadané, aby sa pred vyšetrením odmaľovali, nakoľko niektoré kozmetické prípravky obsahujú drobné čiastočky kovu. Vyšetrenie sa vykonáva v ľahu na lôžku. Počas vyšetrenia by mal vyšetrovaný človek ležať nehybne, keďže aj malý pohyb dokáže ovplyvniť kvalitu snímok.

PET, PET/CT- pozitrónová emisná tomografia ako samostatné vyšetrenie, alebo kombinovaná s počítačovou tomografiou

Je vyšetrenie, ktoré spája dve diagnostické metódy v jednu. Je to lekárske vyšetrenie z odboru nukleárnej medicíny a je jednou z najmodernejších diagnostických vyšetrovacích metód. Toto vyšetrenie zobrazuje ľudské tkanivá na základe ich rozdielneho metabolizmu. PET je nebolestivá metóda, kedy je pacientovi podaná rádioaktívna látka, ale vo veľmi malom množstve. V rámci vyšetrenia sa využívajú špeciálne rádioaktívne látky, ktoré majú schopnosť akumulovať sa v určitých orgánoch a tkanivách postihnutých chorobným procesom, a tak prispieť k diagnostike ochorenia. Dávka žiarenia, ktorú pacient dostane je porovnateľná s dvomi röntgenovými snímkami hrudníka.

Najčastejšie sa pri vyšetrení používa hybridný prístroj PET / CT, kedy sú za sebou umiestnené dva prstence - jeden pre vyšetrenie PET a jeden pre vyšetrenie CT. Pacient prejde na lôžku postupne cez oba prstence a výsledné údaje možno pomocou počítača analyzovať, skombinovať a zrekonštruovať vo výsledný obraz s veľkou výpovednou hodnotou.