Indiana University

Logo Indiana University Melvin and Bren Simon Cancer Center

Správa z návštevy komplexných onkologických centier

Správa z návštevy komplexných onkologických centier
Správa z návštevy komplexných onkologických centier

V dňoch 10.4.-21.4.2023 sa riaditeľka Národného onkologického inštitútu MUDr. Mária Rečková, PhD., zúčastnila pracovných stretnutí v Indiana University Simon Comprehensive Cancer Center (IU-SCCC) v Indianapolise, IN a v James Comprehensive Cancer Center, Ohio State University (OSU) v Columbuse, OH.

Pracovná cesta bola zameraná na zmapovanie možností spolupráce medzi Národným onkologickým ústavom, Národným onkologickým inštitútom a americkými komplexnými onkologickými centrami, pričom s IU-SCCC išlo primárne o rozvoj a s OSU o hľadanie možností pre potenciálnu spoluprácu.

V júli 2022 bolo podpísané Memorandum o akademickej spolupráci medzi IU-SCCC a NOÚ/NOI, ktoré vyplynulo z dlhoročnej spolupráce začatej mojim prvým stážovým pobytom na základe UICC grantu v roku 2006 ako aj následnou UICC stážou či osobnými stretnutiami a tiež stážovými pobytmi doc. MUDr. Chovanca, ktorý spoluprácu posunul do oblasti spoločných výskumných projektov. Memorandum o spolupráci z roku 2022 má stanovené dva hlavné iniciálne ciele. Prvým je organizácia spoločného sympózia v NOÚ a druhým výmena poznatkov formou výmenných pobytov. Rozvoj týchto základných cieľov bolo podkladom pre uskutočnenú pracovnú cestu.

Viac info