Preskočiť na hlavný obsah

Pomoc

Onkologické ochorenie prináša do života pacienta veľkú fyzickú aj psychickú záťaž. Na jej zvládanie by pacient nemal byť sám. Kvalitná komunikácia s lekárom a dobre nastavená liečba, podpora rodiny, užitočné informácie z oblasti právnej, finančnej či sociálnej pomoci, kontakt na pacientske skupiny a v prípade potreby pomoc psychológa či psychiatra sú v tomto období pre pacienta dôležitými piliermi.

Sociálna pomoc a sociálne poradenstvo v onkologických ústavoch

Právna pomoc

Finančná pomoc

Onkoporadne

Psychologická pomoc

Relaxácie

Slovný prepis nahrávok

Psychologická starostlivosť o onkologických pacientov

Národný onkologický ústav, Bratislava, Ambulancia klinickej psychológie I.

Národný onkologický ústav, Bratislava, Ambulancia klinickej psychológie II.

Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Psychologická ambulancia

Východoslovenský onkologický ústav, Košice, Ambulancia klinickej psychológie

Univerzitná nemocnica Bratislava (Antolská), Oddelenie klinickej psychológie

Fakultná nemocnica Nitra, Psychologická ambulancia, Mgr. Magdaléna Demešová

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Ambulancia klinickej psychológie

Nemocnica Poprad a.s., Ambulancia klinickej psychológie

Fakultná nemocnica s poliklinikou Trenčín, Psychologická ambulancia, TEL.: + 421 32 6566 338

Sieť psychológov – Liga proti rakovine

Súkromná prax v Bratislave

Onkologickí pacienti a ich príbuzní majú možnosť osloviť a požiadať o psychologickú pomoc a podporu aj psychológov v súkromných ambulanciách v rámci SR.

Zoznam pacientskych organizácií a klubov

Výdajne zdravotníckych pomôcok

Užitočné linky

Slovníček

 • 5 - fluorouracil
  Liečivo používané na liečbu symptómov rakoviny hrubého čreva, prsníka, žalúdka a pankreasu. Vo forme krému sa tiež používa na liečbu niektorých kožných ochorení. 5-fluorouracil zabraňuje bunkám v tvorbe DNA, čím ich usmrcuje. Patrí do skupiny antimetabolitov. Používajú sa preň aj názvy 5-FU a fluorouracil.
 • Abdomen
  Časť tela medzi hrudníkom a bokmi. Svaly prináležiace tejto lokalite uzatvárajú dutinu obsahujúcu žalúdok, črevá, pečeň, slezinu a pankreas. Hovorí sa jej aj brucho.
 • Adjuvantná terapia
  Doplnková, medikamentózna terapia, ktorá nasleduje po primárnej terapii.
 • All-trans retinová kyselina (tretinoín)
  Živina, ktorú telo potrebuje v malých množstvách na fungovanie a udržanie zdravia. Tretinoín sa v tele tvorí z vitamínu a pomáha bunkám rásť a vyvíjať sa.
 • Analýza minimálnej reziduálnej choroby
  Laboratórne vyšetrenie vedúce k zisteniu malého množstva nádorových buniek, ktoré ostávajú v tele počas alebo po ukončení liečby, keď ostatné parametre ukazujú remisiu (žiadne známky či príznaky choroby).
 • Anamnéza
  Ide o tzv. predchorobie, teda údaje o udalostiach, ktoré predchádzali súčasnej chorobe (napr. rodinná anamnéza = choroby v rodine, osobná anamnéza = choroby u samotného pacienta, alergická anamnéza = doterajšie alergie, pracovná anamnéza = pracovné zaradenia, ktoré pacient vykonával do vzniku ochorenia a pod.).
 • Anémia
  Stav charakterizovaný nedostatkom červených krviniek alebo hemoglobínu. Železo v hemoglobíne viaže kyslík v pľúcach a prenáša ho do celého tela. Tento proces je znemožnený pri stave anémie.
 • Anestézia
  Obnoviteľný stav straty vedomia, v ktorom pacient nepociťuje bolesť, nemá normálne reflexy a miernejšie odpovedá na stres. Navodzuje sa umelo pomocou látok nazývaných anestetiká. Anestézia môže byť celková alebo čiastočná a umožňuje pacientovi podstúpiť operáciu.
 • Angína
  Silná bolesť na hrudníku. K tomuto stavu dochádza pri nedostatočnom prekrvení a okysličení srdcového svalu.
 • Antivirotikum
  Látka, ktorá ničí vírusy, alebo obmedzuje ich schopnosť množiť sa.
 • Antracyklín
  Antibiotické liečivo používané na chemoterapiu viacerých typov rakoviny.
 • Artérie
  Krvné cievy, ktoré vedú krv zo srdca do tkanív a orgánov v tele.
 • Ascites
  Patologická tvorba tekutiny v brušnej dutine, ktorá môže zapríčiniť zväčšenie brucha. V neskorých štádiách rakoviny sa v tejto tekutine môžu nachádzať nádorové bunky. Ascites sa vyskytuje aj u pacientov s ochorením pečene.
 • Asymptomatický
  Chýbanie symptómov, ako bolesti alebo subjektívnych prejavov ochorenia.
 • Axilárna disekcia
  Chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstraňujú lymfatické uzliny v oblasti pazuchy.
 • Bendamustín
  Látka, ktorá sa používa pri liečbe chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) a pomaly rastúceho B-bunkového non-Hodgkinovho lymfómu (NHL), ktorý progreduje v priebehu 6 mesiacov od liečby. Skúša sa v liečbe iných typov tumorov. Bendamustín spôsobuje poškodenie DNA nádorových buniek a následne ich smrť. Patrí medzi alkylačné činidlá a antimetabolity.
 • Benígny nádor
  Nezhubný nádor, ktorý má väčšinou ostré ohraničenie, môže narásť do rôznej veľkosti, nikdy nevrastie do susedného tkaniva, ale môže svojim rastom vytvárať na okolité štruktúry tlak, nevytvára však druhotné nádory – metastázy. Pokiaľ pri svojom raste tlakom neohrozuje funkcie dôležitých orgánov (nie je vždy pravda – nezhubné nádory môžu byť v životne dôležitých orgánoch, napríklad v mozgu), nie je spravidla životu nebezpečný. Malé nezhubné nádory sa niekedy len sledujú, väčšie sa musia zvyčajne celé chirurgicky odstrániť, spravidla nedochádza k recidíve. Najčastejšie ide o myómy, adenómy, fibrómy, papilómy a ďalšie.
 • Benzén
  Chemikália, ktorá sa široko používa v chemickom a tabakovom priemysle a tiež sa nachádza v emisiách z vozidiel a v benzínových výparoch. Vystavenie sa benzénu môže zvýšiť riziko vzniku leukémie.
 • Bevacizumab
  Monoklonová protilátka vyvinutá na rozpoznávanie a väzbu na špecifické štruktúry (nazývané antigény), ktoré sa nachádzajú v niektorých bunkách tela, alebo cirkulujú v organizme. Bevacizumab bol navrhnutý tak, aby sa viazal na vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF), čo je bielkovina cirkulujúca v krvi a podporujúca rast ciev. Naviazaním sa na VEGF Bevacizumab blokuje jeho účinok. Dôsledkom je neschopnosť rakovinových buniek tvoriť vlastné cievne zásobenie, tým pádom majú nedostatok kyslíka a živín, čo spomaľuje rast nádoru.
 • Biele krvinky
  Bunky imunitného systému, ktoré sa zapájajú v obrane tela proti infekcii.
 • Biopsia
  Odber buniek alebo tkanív za účelom ich vyšetrenia patológom. Patológ môže skúmať bunky pod mikroskopom alebo vykonať iné vyšetrenia buniek a tkanív. Existuje viacero rôznych typov bioptických procedúr. Najčastejšími sú: (1) incízna biopsia, pri ktorej sa odoberá len vzorka tkaniva; (2) excízna biopsia, pri ktorej sa vyberá celý nádor alebo podozrivá oblasť; (3) ihlová biopsia, pri ktorej sa vzorka tkaniva alebo tekutiny odoberá ihlou. Pri použití hrubej ihly sa táto procedúra nazýva core biopsia. Pri použití tenkej ihly sa nazýva tenkoihlová aspiračná biopsia.
 • Biopsia kostnej drene
  Výkon, pri ktorom sa odoberá malá vzorka kosti s kostnou dreňou, zvyčajne z bedrovej kosti. Malá časť kože a povrchu kosti sa znecitlivie anestetikom. Potom sa hrubá ihla zavedie do kosti a rotačným pohybom sa vyberie vzorka kosti s kostnou dreňou. Tento výkon môže byť urobený spolu s aspiráciou kostnej drene. Odobraté bunky a tkanivá budú vyšetrené patológom. Patológ môže vyšetriť tkanivo pod mikroskopom alebo urobiť ďalšie testy na bunkách alebo tkanive. Patológ určí, či je kostná dreň postihnutá leukémiou alebo tam leukémie nie je.
 • Blast
  Leukemické bunky sa často nazývajú blasty, keďže môžu byť väčšie ako normálne biele krvinky cirkulujúce v krvi. Vzhľad blastov môže patológovi napovedať pri určovaní diagnózy, aký typ leukémie má pacient.
 • Bosutinib
  Liek používaný v liečbe chronickej myeloidnej leukémie (CML).Používa sa u pacientov, ktorí nemôžu byť liečení inými liekmi, alebo nedosiahli lepšie výsledky. Tiež sa skúma v liečbe iných typov rakoviny. Bosutinib blokuje činnosť BCR-ABL a iných proteínov, čo môže pomôcť rakovinovým bunkám pri raste a môže zahubiť rakovinové bunky. Je to druh inhibítora tyrozínkinázy.
 • Bránica
  Tenký sval uložený pod pľúcami a srdcom oddeľujúci hrudník a brucho.
 • Bunková proliferácia
  Nárast počtu buniek z dôvodu bunkového rastu a delenia.
 • Centrálny nervový systém (CNS)
  Časť nervového systému, ktorý sa skladá z mozgu a predĺženej miechy.
 • Červené krvinky
  Najpočetnejší typ krvných buniek. Sú podkladom červeného sfarbenia krvi. Ich hlavnou funkciou je prenos kyslíka.
 • Cetuximab
  Monoklonálna protilátka. Cetuximab bol navrhnutý tak, aby sa viazal na EGFR, ktorý sa nachádza na povrchu niektorých nádorových buniek. Dôsledkom je, že nádorové bunky nedokážu prijímať signály potrebné pre rast a šírenie. 79 až 89% kolorektálnych karcinómov (nádory hrubého čreva a konečníka) a viac ako 90% skvamocelulárnych nádorov hlavy a krku má na svojom povrchu EGFR.
 • Chemorádioterapia
  Liečba kombinujúca chemoterapiu s rádioterapiou. Nazýva sa tiež chemoradiácia.
 • Chemoterapia
  Druh nádorovej liečby používajúci lieky, ktoré zabíjajú rakovinové bunky a/alebo obmedzujú ich rast. Tieto lieky sa zvyčajne pacientovi podávajú v pomalej infúzii do žily, ale môžu sa podávať aj ústne, priamou infúziou do končatiny alebo infúziou do pečene, podľa miesta, kde sa nachádza nádor.
 • Chlorambucil
  Látka používaná pri liečbe viacerých typov leukémií a lymfómov. Blokuje množenie buniek poškodením bunkovej DNA a môže ničiť nádorové bunky. Patrí medzi alkylačné činidlá.
 • Chromozóm
  Usporiadaný útvar, ktorý kóduje gény. Gény kódujú vlastnosti človeka, ako napríklad farbu vlasov alebo pohlavie. Ľudské bunky majú 23 párov chromozómov (celkovo 46 chromozómov). Rakovinové alebo leukemické bunky často mávajú chromozómové abnormality, ktoré menia ich chromozómy, ako duplikácia chromozómov, čo znamená chromozóm navyše (47 chromozómov) alebo delécia chromozómov, čo znamená stratu chromozómu (45 chromozómov). Chromozomálna alebo genetická inverzia neznamená stratu alebo navyše chromozóm, ale namiesto toho je časť chromozómu obrátená.
 • Chronický
  Dlhotrvajúci. Ak sa používa v popise choroby alebo stavu, znamená, že pretrváva alebo sa vyvíja dlhý čas.
 • Cielená liečba
  Druh liečby, ktorý používa lieky alebo iné látky, ako monoklonálne protilátky na identifikovanie a napadnutie špecifických rakovinových buniek. Cielená liečba môže mať menej vedľajších účinkov ako iné typy nádorovej liečby.
 • Cisplatina
  Liečivo používané v liečbe mnohých druhov rakoviny. Cisplatina obsahuje kov platinu. Usmrcuje rakovinové bunky poškodením ich DNA, čím zastavuje ich delenie. Patrí medzi tzv. alkylačné činidlá.
 • CT vyšetrenie
  Druh röntgenového snímku, pri ktorom sú orgány tela skenované pomocou lúčov X. Získané snímky sú pospájané v počítači, čím vznikajú obrázky častí tela.
 • Cyklofosfamid
  Látka používaná v liečbe viacerých typov rakoviny a skúša sa liečba ďalších druhov. Používa sa aj pri liečbe ochorení obličiek u detí. Cyklofofamid sa pripojí k DNA nádorových buniek a ničí ich. Patrí medzi alkylačné činidlá.
 • Cytogenetika
  Skúma gény a chromozómy. Skúmanie zmien génov a chromozómov môže určiť, či je bunka normálna lebo leukemická. Niektoré typy leukémie majú bežné cytogenetické abnormality (zmeny génov alebo chromozómov), ktoré sú ako odtlačok prstu a môžu napovedať patológovi, ktorý špecifický druh leukémie pacient má.
 • Cytotoxický
  Toxický pre bunky.
 • Dasatinib
  Patrí do skupiny liekov nazývaných „proteín kinázové inhibítory“. Táto skupina liekov spôsobuje blokádu druhu enzýmov, známych ako proteínové kinázy. Dasatinib pôsobí najmä ako blokátor Bcr-Abl proteín kinázy. Tento enzým je vyrábaný leukemickými bunkami a spôsobuje ich nekontrolovateľné množenie. Blokovaním Bcr-Abl kinázy, ako aj ostatných kináz, dasatinib pomáha kontrolovať množenie leukemických buniek.
 • Diagnóza
  stanovenie ochorenia
 • Diferenciácia
  Je to biologický proces, pri ktorom sa menej špecializovaná bunka stáva špecializovanejšou. Diferenciácia je bežný proces a môže zmeniť tvar bunky, jej veľkosť, aktivitu a potenciál. Diferencované nádorové bunky vyzerajú ako normálne bunky a zvyčajne rastú pomalšie ako nediferencované alebo málo diferencované nádorové bunky, ktoré sú veľmi odlišné od normálnych buniek a rastú rýchlo.
 • DNA
  Skratka pre deoxyribonukleovú kyselinu. DNA slúži na prenos genetickej informácie.
 • Docetaxel
  Docetaxel patrí do skupiny protirakovinových liečiv nazývaných taxány. Docetaxel zabraňuje bunkám v zničení vnútorného skeletu, čo by im umožnilo deliť sa a množiť. S neporušeným skeletom sa bunky nevedia deliť a nakoniec zomierajú. Docetaxel pôsobí aj na nerakovinové bunky (napríklad krvinky), čo môže byť príčinou vedľajších účinkov.
 • Doxorubicín
  Látka, ktorá sa používa pri liečbe mnohých druhov rakoviny, skúma sa tiež jej efekt v liečbe ďalších typov nádorov. Doxorubicín je produkovaný baktériou Streptomyces peucetius. Poškodzuje DNA nádorových buniek a následne spôsobuje ich smrť. Patrí medzi antracyklínové protinádorové antibiotiká.
 • Efektivita
  V medicíne znamená schopnosť postupu, napríklad lieku alebo chirurgie dosiahnuť žiadaný prospešný výsledok.
 • EKG
  Čiarový graf znázorňujúci zmeny elektrickej aktivity srdca v čase. Vytvára ho prístroj nazývaný elektrokardiograf. EKG môže znázorniť abnormálne stavy, akými sú napríklad upchaté artérie, zmeny v zložení elektrolytov (častice s elektrickým nábojom), alebo zmeny v prechode elektrického prúdu srdcom. Označuje sa tiež ECG.
 • Ekzém
  Začervenanie kože, zhrubnutie kože, často so svrbením a mokvaním.
 • Endoskopia
  Medicínske vyšetrenie, pri ktorom lekár zavádza do tela trubicovitý nástroj na zobrazenie vnútorných orgánov. Existuje veľa typov endoskopie, pričom každý je navrhnutý na prezeranie určitej časti tela.
 • Endoskopický ultrazvuk
  Vyšetrenie, pri ktorom sa do tela zavádza endoskop. Endoskop je tenký trubicovitý nástroj vybavený osvetlením a šošovkou umožňujúcimi zobrazenie. Sonda na konci endoskopu sa používa na vysielanie vysokoenergetických zvukových vĺn (ultrazvuku) a prijímanie vĺn odrazených od vnútorných orgánov, z ktorých sa vytvára obraz (sonogram). Nazýva sa tiež endosonografia a EUS.
 • Epirubicín
  Liečivo používané v kombinácii s inými liečivami na terapiu skorej rakoviny prsníka so šírením do lymfatických uzlín. Skúma sa tiež jeho použitie v liečbe iných druhov rakoviny. Epirubicín je druh antracyklínového antibiotika. Nazýva sa tiež Ellence alebo epirubicín hydrochlorid.
 • Epitel
  Označuje bunky vystielajúce duté orgány a žľazy a tiež bunky tvoriace vonkajší povrch tela. Epitelové bunky pomáhajú ochraňovať a obklopovať orgány. Väčšina tvorí hlien alebo iné výlučky.
 • Expresia
  vytlačenie
 • Extralymfatický
  Vzťahuje sa k orgánom či štruktúram mimo lymfatické uzliny a lymfatický systém.
 • Ezofagogram
  Sled röntgenových snímok pažeráka odfotených po vypití tekutiny obsahujúcej síran bárnatý (prípravok Bária, kovového prvku strieborno-bielej farby). Síran bárnatý pokryje a zvýrazní vnútorný povrch steny pažeráka, ktorý takto môže byť zobrazený na röntgenových snímkach. Nazýva sa tiež kontrastné vyšetrenie pažeráka.
 • Fanconiho syndróm
  Ochorenie renálnych tubulov obličky, pri ktorom sa do moču dostávajú rôzne látky. Tento syndróm postihuje prvú časť tubulu. Rôzne formy môžu spôsobovať rôzne komplikácie. Napríklad sa môže do moču strácať fosfor. To môže spôsobovať ochorenie kostí, pretože na vývoj kostí sú potrebné fosfáty.
 • FISH/fluorescenčná in situ hybridizácia
  Technika používaná patológmi na identifikáciu zmien v génoch a chromozómoch. Pomocou FISH je možné zistiť jedinečné zmeny génov a chromozómov. Toto pomáha patológom určiť, aký typ rakoviny má pacient.
 • Fludarabín
  Aktívna zložka v lieku používanom v liečbe B-bunkovej chronickej lymfocytovej leukémia (CLL), ktorá nezareagovala alebo sa zhoršila po liečbe ostatnými protinádorovými liekmi. Fludarabín bráni tvorbe bunkovej DNA a usmrcuje nádorové bunky. Patrí medzi purínových antagonistov a ribonukleotidové reduktázové inhibitory.
 • Follow-up (Sledovanie)
  Sledovanie zdravotného stavu pacienta určitý čas po liečbe. Toto zahŕňa sledovanie pacientov, ktorí sa zúčastnili klinickej štúdie alebo klinického výskumu istý čas počas štúdie a po jej ukončení.
 • Gastroenterológ
  Lekár špecializujúci sa na diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu.
 • Gastroezofageálny reflux
  Spätný tok kyslého žalúdočného obsahu do pažeráka (trubice spájajúcej ústa so žalúdkom). Nazýva sa tiež pažerákový reflux, žalúdočný reflux, alebo kyslý reflux.
 • Granulocyt
  Typ bunky imunitného systému, ktorá má granuly (malé častice) s enzýmami, ktoré sa uvoľňujú počas infekcie, alergickej reakcie a astmy. Neutrofily, eozinofily a bazofily sú granulocyty. Granulocyt je typ bielej krvinky. Tiež sa nazýva granulovaný leukocyt, PMN a polymorfonukleárny leukocyt.
 • Helicobacter pylori
  Druh baktérie spôsobujúcej zápal a vredy v žalúdku a tenkom čreve. Ľudia s infekciou Helicobacter pylori majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny žalúdka, vrátane MALT (mucosa-associated lymphoid tissue, slizničné lymfatické tkanivo) lymfómu. Nazýva sa tiež H. pylori.
 • Hematologická toxicita
  Miera, v ktorej je niečo jedovaté, alebo nebezpečné pre krvné bunky –červené krvinky, biele krvinky, a krvné doštičky.
 • Hemoglobín
  Látka vo vnútri červených krviniek, ktorá viaže kyslík v pľúcach a prenáša ho do tkanív.
 • HER2
  Bielkovina zúčastňujúca sa procesu normálneho rastu bunky. Nachádza sa tiež v niektorých druhoch nádorových buniek, vrátane rakoviny prsníka a vaječníkov. Rakovinové bunky odstránené z tela môžu byť preskúmané s účelom zistenia prítomnosti HER2/neu. Znalosť tejto informácie môže pomôcť pri výbere vhodnej liečby. HER2/neu je typ receptorovej tyrozínkinázy. Nazýva sa tiež c-erbB-2, ľudský EGF receptor 2, alebo ľudský receptor pre epidermálny rastový faktor 2.
 • Histokompatibilné antigény
  Proteíny existujúce na povrchu takmer každej bunky tela. Pomáhajú nášmu imunitnému systému rozoznať naše vlastné bunky od cudzích látok. V početnom množstve existujú na povrchu bielych krviniek. Tiež sa nazývajú ako ľudské leukocytové antigény (HLA).
 • Histologický typ
  Kategória, do ktorej sa zaraďuje nádor na základe mikroskopických čŕt jeho buniek, či ostatných štruktúr.
 • Histopatológ
  Lekár, ktorý interpretuje nálezy.
 • Histopatológia
  Skúmanie chorobne zmenených buniek a tkanív pomocou mikroskopu. Tkanivo získané z tela biopsiou alebo chirurgicky, je uložené do fixačného roztoku a transportované do laboratória. Tu je pokrájané na tenké vrstvy, farbené rozličnými farbivami a potom sa skúma pod mikroskopom.
 • Hladina hemoglobínu
  Kvantitatívna hodnota proteínu, nazývaného hemoglobín obsiahnutý v červených krvinkách, ktorá je vyjadrená hmotnosťou (gramoch), objemom krvi (decilitrami). Hemoglobín rozvádza kyslík do tela.
 • Hlboká žilová trombóza
  Tvorba zrazeniny v hlboko uloženej žile dolnej končatiny alebo panvy. Príznaky môžu zahŕňať bolesť, opuch, teplo a začervenanie postihnutej oblasti. Nazýva sa tiež HŽT.
 • Hlien
  Hlien je klzká látka vylučovaná sliznicami vystielajúcimi mnohé vnútorné povrchy v tele. Skladá sa z proteínov, antimikrobiálnych enzýmov, protilátok a solí. Hlien slúži na ochranu epitelových buniek v dýchacej, tráviacej, močovej, pohlavnej, zrakovej a sluchovej sústave.
 • Hodnota hematokritu
  Časť krvi, ktorá je zložená z červených krviniek. Je vyjadrený v percentách.
 • Hydroxyurea
  Protinádorový liek, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antimetabolity.
 • Imatinib
  Imatinib je inhibítor proteínovej tyrozínkinázy. To znamená, že blokuje niektoré špecifické enzýmy, známe ako tyrozínkinázy. Tieto enzýmy sa môžu nachádzať v niektorých receptoroch na povrchu rakovinových buniek, vrátane receptorov, ktoré sú zapojené do stimulácie nekontrolovateľného delenia buniek. Blokovaním týchto receptorov imatinib pomáha kontrolovať bunkové delenie.
 • Imunitný systém
  Biologický systém štruktúr a procesov, ktoré chránia telo od ochorenia rozpoznaním a zničením nádorových buniek a cudzorodých častí ako vírusov a baktérií.
 • Imunohistochémia
  Imunohistochémia (IHC) označuje proces detekcie antigénov (napr. proteínov) na princípe špecifickej väzby protilátok na antigény v tkanivách. Tieto antigény sú vizualizované pomocou značenia (fluorescenčné farbivo, enzým, koloidné zlato). Imunohistochemické farbenie má široké použitie v diagnostike abnormálnych buniek, akými sú napríklad rakovinové bunky.
 • Infúzia lymfocytov
  Typ liečby, pri ktorej sú lymfocyty z krvi darcu podané pacientovi, ktorý dostal kmeňové bunky od toho istého darcu. Darcove lymfocyty môžu zahubiť zostávajúce rakovinové bunky. Infúzia lymfocytov sa používa na liečbu chronickej myeloidnej leukémie (CML), ktorá sa vráti a na liečbu myelómu. Skúma sa pri iných typoch rakoviny.
 • Inhibítor tyrozínkinázy
  Liek, ktorý zasahuje do bunkovej komunikácie a rastu a môže brániť rastu nádoru. Niektoré inhibítory tyrozínkinázy sa používajú v liečbe rakoviny.
 • Interferón
  Proteín vyrábaný lymfocytmi a zapojený do komunikácie medzi imunitnými bunkami. Modifikátor biologickej odpovede (látka, ktorá môže zlepšiť prirodzenú odpoveď tela na infekcie a nádorové bunky). Je niekoľko typov interferónov, vrátane interferónu-alfa, -beta, a – gama. Telo normálne tieto látky vyrába. Tiež sa vyrábajú v laboratóriu na liečbu rakoviny a iných ochorení.
 • Intravenózny
  Vnútrožilový. Tento pojem zvyčajne označuje spôsob podávania liečiva alebo inej látky do žily cez ihlu, alebo hadičku. Uvádza sa tiež ako i.v.
 • Irinotekan
  Aktívna súčasť liečiva používaného samostatne alebo v kombinácii s inými liečivami na terapiu rakoviny hrubého čreva a konečníka šíriacej sa do ostatných častí tela, alebo na terapiu rekurencie takéhoto typu rakoviny po liečbe fluorouracilom. Skúma sa tiež jeho využitie v liečbe iných druhov rakoviny. Irinotekan blokuje niektoré enzýmy potrebné na delenie buniek a opravu DNA, čím usmrcuje rakovinové bunky. Irinotekan je typ inhibítora topoizomerázy a analóg kamptotecínu.
 • Kapecitabín
  Cytotoxické liečivo patriace do skupiny antimetabolitov. Kapecitabín je prekurzorom účinnej látky, ktorý sa v tele premieňa na 5-fluorouracil (5-FU). Vo vyššej miere dochádza k tejto premene v nádorových bunkách. Užíva sa vo forme tabletiek, zatiaľ čo 5-FU musí byť ako pyrimidínový analóg podávaný injekčne. Pyrimidín je súčasť genetického materiálu buniek (DNA a RNA). 5-FU v organizme nahrádza pyrimidín a zasahuje do funkcie enzýmov zapojených do tvorby novej DNA, čím inhibuje rast nádorových buniek a usmrcuje ich.
 • Karcinogény
  Chemické látky alebo zmes chemických látok, a tiež rad faktorov, ktoré spôsobujú rakovinu, alebo zvyšujú jej výskyt. Je to vysoko početná skupina, ktorá útočí na genetický materiál. Ide napr. o ionizujúce žiarenie, UV žiarenie, azbest, benzén, minerálne oleje, uhoľný decht, sadze.
 • Klinická štúdia
  Druh výskumnej štúdie, ktorá skúma, ako priaznivo účinkujú nové liečebné metódy u ľudí. Tieto štúdie skúmajú nové metódy testovania, prevencie, diagnózy alebo liečby ochorenia.
 • Klinické vyšetrenie
  Vyšetrenie tela s cieľom hľadať príznaky ochorenia.
 • Kolorektálny karcinóm
  Kolorektálny karcinóm označuje rakovinu hrubého čreva (kolón) a konečníka (rektum), čiže sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti hrubého čreva vrátane konečníka. Často vzniká z nezhubných nádorov - adenómov či adenómových polypov. Niekedy ich bunky zmenia štruktúru, tvar a funkciu a proces vyústi až do rakoviny hrubého čreva, konečníka alebo hrubého čreva a konečníka. Nádorové bunky sa môžu z nádoru uvoľniť a dostať sa do krvného obehu či lymfatického systému. Tak sa nádor rozšíri aj do vzdialených častí tela a vytvára druhotné nádorové ložiská – metastázy. Rakovina hrubého čreva a konečníka obyčajne metastázuje do pľúc, pečene, mozgu, obličiek a močového mechúra.
 • Koronárna choroba srdca
  Ochorenie, pri ktorom je blokáda alebo zúženie ciev, ktoré vedú krv a kyslík do srdca. Koronárna choroba srdca je zvyčajne zapríčinená ukladaním tukového materiálu a nánosov vnútri koronárnych ciev. Choroba môže spôsobovať bolesti na hrudníku, skrátenie dychu pri cvičení a infarkty. Riziko rozvoja koronárnej choroby srdca je vyššie u mužov a tiež vtedy, ak je v rodinnej anamnéze prítomná koronárna choroba srdca vo veku pod 50 rokov, alebo aj vo vyššom veku, pri fajčení tabaku, vysokom krvnom tlaku, vysokom cholesterole, cukrovke, pri nedostatku pohybu a pri obezite.
 • Krvné doštičky - trombocyty
  Malé bunkové časti, ktoré zohrávajú základnú úlohu pri formovaní krvnej zrazeniny. Pacienti s nízkym počtom trombocytov majú riziko závažného krvácania. Pacienti s vysokým počtom trombocytov majú riziko trombózy, vytvárania krvných zrazením, ktoré môžu upchať cievy a viesť k infarktu alebo iným závažným stavom a tiež majú zvýšené riziko krvácania, pretože krvné doštičky sú nefunkčné.
 • Krvotvorné (kmeňové bunky)
  Krvotvorné bunky majú značný potenciál vyvinúť sa vo včasnom štádiu a raste do mnohých rôznych buniek v tele. Navyše, v mnohých tkanivách slúžia ako druh vnútorného opravného systému, deliace sa v podstate bez obmedzenia s cieľom dopĺňať ostatné bunky tak dlho, kým človek alebo zviera žije. Keď sa kmeňová bunka rozdelí, každá nová bunka má potenciál zostať kmeňovou bunkou alebo bunkou so špecializovanejšou funkciou, ako napríklad svalová bunka, červená krvinka alebo mozgová bunka. Kmeňové bunky sa odlišujú od iných buniek dvoma vlastnosťami. Prvou je, že sú to nešpecializované bunky schopné sebaobnovy prostredníctvom bunkového delenia, niekedy aj po čase dlhého pokoja. Druhou vlastnosťou je, že za istých fyziologických alebo experimentálnych podmienok môžu byť indukované, aby sa stali tkanivovo alebo orgánovo-špecifickými bunkami so špeciálnymi funkciami. V niektorých orgánoch, ako v čreve a kostnej dreni sa kmeňové bunky pravidelne delia, aby opravili a nahradili poškodené alebo zničené tkanivá.
 • Kuratívna liečba
  Liečba podávaná pacientovi s cieľom potlačiť alebo vyliečiť ochorenie alebo zranenie, čo je protikladom paliatívnej liečby, ktorej cieľom je uľaviť symptómom ochorenia.
 • Kvadrantektómia
  odstránenie časti prsníka
 • Laktát dehydrogenáza
  Jedna zo skupín enzýmov, vyskytujúcich sa v krvi a ostatných tkanivách tela, sú potrebné pri produkcii energie v bunkách. Zvýšené množstvo laktát dehydrogenázy v krvi môže byť známkou poškodení tkanív pri rakovine a iných chorobách. Nazýva sa tiež dehydrogenáza kyseliny mliečnej či LDH.
 • Lamina propria
  Lamina propria je tenká vrstva voľného spojivového tkaniva uloženého pod epitelom, spolu s ktorým vytvárajú sliznicu. Pojem sliznica (alebo mukózna membrána) vždy označuje kombináciu epitelu a lamina propria.
 • Laparoskopia
  Operácia, pri ktorej sa chirurgické nástroje a kamera zavádzajú do brucha alebo panvy cez drobné otvory.
 • Leukocyt
  Iný termín pre bielu krvinku. Biele krvinky sú bunky, ktoré sa zapájajú pri obrane tele proti infekciám.
 • Leukovorín
  Aktívna súčasť liečiva používaného na zmierenie toxických účinkov látok blokujúcich účinok kyseliny listovej, predovšetkým protinádorového liečiva metotrexát. Leukovorín sa používa na liečbu niektorých druhov anémie a spolu s fluorouracilom tiež na liečbu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Skúma sa tiež jeho použitie v liečbe iných druhov rakoviny alebo ochorení. Leukovorín je formou kyseliny listovej. Nazýva sa tiež kyselina folínová. Je to druh chemoprotektívneho a chemosenzitizujúceho prípravku.
 • Li Fraumeniho syndróm
  Vzácna, dedičná predispozícia na početné nádory, zapríčinená zmenou tumoru potláčajúceho génu p53.
 • Liekový metabolizmus
  Proces, pri ktorom je liek rozložený enzýmami v tele tak, že môže byť telom využitý a potom vylúčený.
 • Lúče X
  Druh žiarenia používaný na získavanie obrázkov vnútra objektov. V medicíne sa lúče X bežne používajú na získavanie obrázkov z vnútra tela.
 • Lumpektómia
  odstránenie samotného tumoru (nádoru)
 • Lymfatická uzlina
  Okrúhly útvar tvorený lymfatickým tkanivom obklopený puzdrom zo spojivového tkaniva. Lymfatické uzliny filtrujú lymfu a sú zásobárňou lymfocytov. Nachádzajú sa pozdĺž lymfatických ciev. Nazývajú sa aj lymfatické žľazy.
 • Lymfocyty
  Druh bielych krviniek, ktoré sú dôležité pre funkciu imunitného systém. Tri hlavné typy lymfocytov sú T lymfocyty, B lymfocyty a bunky - prirodzení zabíjači (NK). Majú špecifické úlohy v imunitnom systéme.
 • Magnetická rezonancia (MRI)
  Zobrazovacia technika, ktorá sa používa v medicíne. Niekedy je potrebné podať do žily kontrastnú tekutinu na zvýraznenie kontrastu medzi rôznymi tkanivami, aby boli štruktúry lepšie viditeľné.
 • Malígny nádor
  Zhubný nádor tvoria narušené bunky, ktoré sa nekontrolovateľne množia, majú schopnosť prerastať do okolitého tkaniva, šíriť sa krvným alebo lymfatickým obehom, čím  sa môžu dostať do rôznych častí tela, kde sa môžu usídliť a množením vytvoriť druhotné nádory – metastázy (tzv. vzdialené ložiská).
 • Mamografia
  röntgenologické vyšetrenie prsníkov zobrazujúce štruktúry prsníka
 • Medián
  Hodnota, ktorá oddeľuje vyššiu a nižšiu polovicu dát a možno ju považovať za strednú hodnotu. Napríklad, ak máme v súbore hodnoty (1, 3, 3, 6, 7, 8, 100), tak medián je 6, teda štvrtá najvyššia a taktiež štvrtá najnižšia hodnota v súbore. Výhodou mediánu na rozdiel od priemeru je, že nie je ovplyvnený veľmi vysokými a veľmi nízkymi hodnotami, a tak nám umožňuje mať lepšiu predstavu o “typickej” hodnote v súbore.
 • Membrána
  V biológii membrána označuje (1) vrstvu obklopujúcu rôzne štruktúry vo vnútri bunky, (2) vrstvu obklopujúcu bunku a oddeľujúcu ju od okolia, (3) vrstvu buniek oddeľujúcu od seba rôzne tkanivá (napr. bazálna membrána a sliznica).
 • Ménétriérova choroba
  Ochorenie žalúdka spôsobujúce tvorbu obrovských rias tkaniva v stene žalúdka. Toto tkanivo môže byť zapálené a môže obsahovať vredy. Ochorenie tiež môže spôsobiť straty tekutín s obsahom bielkovín a s tým spojené bolesti brucha, vracanie a opuchy celého tela. Ménétriérova choroba je vzácnym ochorením, ktoré najčastejšie postihuje dospelých vo veku nad 50 rokov.
 • Metafáza
  Fáza bunkového delenia, pri ktorej sa duplikované chromozómy usporiadajú pozdĺž jadra bunky. Následne sa bunka rozdelí do dvoch buniek s rovnakým počtom chromozómov.
 • Metamyelocyt
  Typ nezrelej bielej krvinky, ktorá sa vyvinie z myeloblastu a ktorá sa ďalej vyvíja smerom k bielej krvinke.
 • Metastázy
  Rozšírenie rakoviny z jedného miesta tela na iné. Nádor, ktorý je sformovaný z buniek, ktoré sa rozšírili, sa nazýva metastatický nádor alebo metastáza. Metastatický nádor obsahuje bunky, ktoré sú také isté ako v pôvodnom nádore.
 • Mitoxantrón
  Liečivo používané pri liečbe pokročilého karcinómu prostaty, ktorý nereaguje na hormonálnu liečbu, akútnej nelymfatickej leukémie dospelých a roztrúsenej sklerózy. Skúma sa aj jeho efekt v liečbe iných nádorov. Patrí do rodiny liekov nazývaných protinádorové antibiotiká.
 • Monoklonálne protilátky
  Monoklonálne protilátky sú produkované klonom jednej bunky, preto sú všetky úplne totožné.
 • Mozgovomiešna tekutina
  Tekutina, ktorá obklopuje miechu a mozog. Jej hlavná funkcia je chrániť mozog a miechu.
 • Mukóza (sliznica)
  Vlhká vnútorná vrstva niektorých orgánov a telesných dutín. Žľazy v sliznici tvoria hlien. Nazývajú sa tiež mukózne membrány.
 • Multidisciplinárny
  Ten, ktorý pokrýva niekoľko oblastí praxe a odbornosti. V medicíne je definovaný ako kombinácia znalostí a odborností rôznych medicínskych aj nemedicínskych profesionálov v zdravotníctve z rôznych disciplín.
 • Multidisciplinárny seminár
  Spôsob plánovania liečby, pri ktorom viacerí lekári, špecialisti na rôzne medicínske odbory (disciplíny), konzultujú zdravotný stav pacienta a možnosti liečby. Multidisciplinárny seminár, pri ktorom sa rozhoduje o liečbe rakoviny, väčšinou zahŕňa klinického onkológa (lekár, ktorý ordinuje medikamentóznu liečbu), onkochirurga (lekár, ktorý ordinuje operačnú liečbu), a radiačného onkológa (lekár, ktorý ordinuje liečbu žiarením). Nazýva sa tiež nádorový výbor.
 • Muscularis Mucosae
  Tenká, hlboko uložená vrstva hladkých svalových vlákien, nachádzajúca sa v slizniciach niektorých orgánov. Muscularis mucosae oddeľuje sliznicu od hlbšie uloženej vrstvy, ktorá sa nazýva sumbukóza.
 • Mutácia
  Zmena poradia v pároch báz v DNA, ktoré tvoria gén. Mutácie v géne nemusia nevyhnutne natrvalo zmeniť gén.
 • Myeloblast
  Typ nezrelej bunky, ktorá sa vyvíja v kostnej dreni a vyvinie sa do špecifickej kategórie bielej krvinky.
 • Nádor
  Tkanivá v tele sú tvorené bunkami rôzneho tvaru, veľkosti a funkčných vlastností. Zložité regulačné mechanizmy kontrolujú rast a delenie buniek, ich funkčné vlastnosti a v neposlednej rade ich zánik. Keď sa tento regulačný systém v bunke poruší, napr. pôsobením rakovinotvornej látky, bunka sa začne nenormálne deliť. Z jednej bunky vzniknú dve dcérske bunky, ktoré majú vlastnosti narušenej materskej bunky. Tie sa delia ďalej, až vznikne masa viacero miliónov buniek, ktoré tvoria nádor - chorobný novotvar – tumor (z latinčiny nádor, napuchnutie).
 • Nepravý nádor
  V tele sa môže objaviť útvar, ktorý je väčšinou neškodný a liečiteľný, ide o tzv. pseudotumor, napríklad hematóm - nahromadenie zrazenej krvi pri úraze; edém (opuch) - nahromadená tekutina medzi bunkami, ktorá vznikne nahromadením medzibunkovej tekutiny následkom úrazu alebo zápalu; absces - dutina v tkanive vyplnená hnisom ako následok lokálneho zápalu bakteriálnou infekciou, ak je pod kožou, vyzerá ako začervenaná vypuklina.
 • Nesteroidné protizápalové lieky
  Lieky znižujúce teplotu, opuch, bolesť a začervenanie. Nazývajú sa tiež NSAID.
 • Nezhubný nádor
  Nezhubný nádor (benígny) má väčšinou ostré ohraničenie, môže narásť do rôznej veľkosti, nikdy nevrastie do susedného tkaniva, ale môže svojim rastom vytvárať na okolité štruktúry tlak, nevytvára však druhotné nádory – metastázy. Pokiaľ pri svojom raste tlakom neohrozuje funkcie dôležitých orgánov (nie je vždy pravda – nezhubné nádory môžu byť v životne dôležitých orgánoch, napríklad v mozgu), nie je spravidla životu nebezpečný. Malé nezhubné nádory sa niekedy len sledujú, väčšie sa musia zvyčajne celé chirurgicky odstrániť, spravidla nedochádza k recidíve. Najčastejšie ide o myómy, adenómy, fibrómy, papilómy a ďalšie.
 • Nilotinib
  Patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory tyrozínkinázy. Táto skupina liekov spôsobuje blokádu druhu enzýmov, známych ako proteínové kinázy. Nilotinib pôsobí ako blokátor proteínovej kinázy nazývanej „Bcr-Abl“ kináza. Tento enzým je vyrábaný leukemickými bunkami a spôsobuje ich nekontrolovateľné množenie. Blokovaním Bcr-Abl kinázy, ako aj ostatných kináz, nilotinib pomáha kontrolovať množenie leukemických buniek.
 • Nitráty
  Nitráty sa nachádzajú v pôde, vode a jedle. Sú to zlúčeniny obsahujúce dusík, ktorý môže existovať v atmosfére alebo ako plyn rozpustený vo vode, a ktorý môže mať škodlivé účinky na ľudí a zvieratá. Po vstupe do tela sa nitráty menia na nitrity.
 • Nitrity
  Nitrity sa vyrábajú predovšetkým ako potravinové konzervanty a spolu s nitrátmi sa veľmi často používajú na zlepšenie farby mäsa a predĺženie trvanlivosti mäsových výrobkov.
 • Non-Hodgkinov lymfóm (NHL)
  Veľká skupina nádorov z lymfocytov (bielych krviniek). Non-Hodgkinov lymfóm sa môže objaviť v každom veku, často sú prvou známkou zväčšené lymfatické uzliny, horúčka a zníženie hmotnosti. Exituje mnoho odlišných typov non-Hodgkinovho lymfómu. Môžeme ich rozdeliť na agresívne (rýchlo rastúce) a indolentné (pomaly rastúce), vznikajúce z B-, alebo T-lymfocytov. B-bunkové non-Hodgkinove lymfómy zahŕňajú Burkittov lymfóm, chronickú lymfocytovú leukémiu / malobunkový lymfocytový lymfóm (CLL/SLL), difúzny veľkobunkový lymfóm, folikulový lymfóm, imunoblastový veľkobunkový lymfóm, prekurzorový B-lymfoblastický lymfóm a lymfóm z plášťových buniek. T-bunkové lymfómy zahŕňajú mycosis fungoides, anaplastický veľkobunkový lymfóm a prekurzorový T-lymfoblastický lymfóm. Lymfómy, ktoré sa vyskytujú po transplantácii kostnej drene alebo kmeňových buniek bývajú zvyčajne B-bunkové non-Hodgkinove lymfómy. Prognóza a liečba závisí na štádiu a type choroby.
 • Odborník na výživu
  Medicínsky odborník, ktorý poskytuje poradenstvo ohľadom vplyvu stravy a výživy na zdravie. Niektorí ľudia považujú pojmy výživový poradca a odborník na výživu za rovnocenné. Avšak v rôznych krajinách existujú výrazné rozdiely v požiadavkách na vzdelanie odborníka na výživu a výživového poradcu. V niektorých krajinách môže výživového poradcu vykonávať aj samouk bez patričného odborného vzdelania.
 • Omacetaxín
  Testovaný protinádorový liek, ktorý potláča tvorbu proteínov, čo znamená, že môže spomaliť alebo zastaviť rast bunky.
 • Oxaliplatina
  Liečivo používané spolu s inými liečivami na terapiu pokročilej alebo rekurentnej rakoviny hrubého čreva a konečníka. Skúma sa tiež jeho využitie v liečbe iných druhov rakoviny. Oxaliplatina sa viaže na DNA v bunkách a môže tak usmrcovať rakovinové bunky. Je to druh zlúčeniny platiny. Nazýva sa tiež Eloxatín.
 • Palpácia
  vyšetrenie pomocou hmatu
 • Panitumumab
  Panitumumab je monoklonálna protilátka. Bol vyvinutý na väzbu s receptorom pre epidermálny rastový faktor (EGFR), ktorý sa nachádza na povrchu niektorých buniek, vrátane určitých nádorových buniek. V dôsledku jeho naviazania nádorové bunky nedokážu prijímať signálne sprostredkované EGFR, ktoré potrebujú k ďalšiemu rastu a šíreniu. Ukazuje sa, že panitumumab nemá na účinok na nádorové bunky obsahujúce zmutovanú formu proteínu KRAS. Rast týchto buniek totiž nie je ovládaný signálmi sprostredkovanými EGFR a pokračuje napriek zablokovaniu EGFR.
 • Paraneoplastický syndróm
  Inak označované systémové prejavy, ktoré vyplývajú z prítomnosti zhubného nádorového ochorenia. Napríklad horúčky, ktoré sú spôsobené zhubným nádorovým ochorením, sa často označujú ako paraneoplastické horúčky.
 • Patológ
  Lekár špecializovaný v odbore histopatológia, ktorý skúma chorobné zmeny buniek a tkanív pomocou mikroskopu.
 • PCR/polymerázová reťazová reakcia
  Technika na určenie postupnosti kódu v géne. Patológovia používajú PCR na určenie jedinečných mutácií (zmeny postupnosti kódu), ktoré sú akoby odtlačkom pre určité typy leukémie.
 • Perikard
  Dvojvrstvový vak obklopujúci srdce a kmene veľkých ciev. Má viacero funkcií. Oddeľuje srdce od ostatných orgánov hrudnej dutiny a zabraňuje nadmernému zväčšeniu srdca pri zvýšenom objeme krvi. Vo vnútri perikardu sa nachádza perikardiálna dutina. Táto je vyplnená perikardiálnou tekutinou, ktorá znižuje trenie listov perikardu.
 • Peritoneálna laváž
  Procedúra, pri ktorej sa počas operácie do brušnej dutiny podáva soľný roztok a následne sa tento odsaje. V získanej tekutine sa v laboratóriu pátra po rakovinových bunkách.
 • Pesticíd
  Látka používaná na ničenie hmyzu a iných škodcov.
 • PET vyšetrenie
  Procedúra, pri ktorej sa podáva do žily malé množstvo rádioaktívnej glukózy (cukor). Následne sa pomocou snímača zachytávajú oblasti so zvýšenou spotrebou glukózy, ktoré sa v počítači spracujú na detailné obrázky. Vzhľadom na obvykle zvýšenú spotrebu glukózy nádorovými bunkami sa toto vyšetrenie využíva na hľadanie rakovinových bunkách v tele. Nazýva sa aj pozitrónová emisná tomografia.
 • Petechie
  Malé červené alebo fialové bodky spôsobené poruchou kapilárnych ciev.
 • Philadelphia chromozóm
  Abnormalita chromozómu 22, na ktorom je premiestnená časť chromozómu 9. Bunky kostnej drene, ktoré obsahujú Philadelphia chromozóm sú často nájdené pri chronickej myeloidnej leukémii.
 • Pleura
  Tenká vrstva tkaniva pokrývajúca pľúca a vystielajúca vnútornú stenu hrudnej dutiny. Chráni pľúca a zmierňuje nárazy. Toto tkanivo vylučuje malé množstvo tekutiny, ktorá účinkuje ako mazadlo. Toto umožňuje voľný pohyb v pľúc hrudnej dutine pri dýchaní.
 • Podporná liečba
  Starostlivosť podávaná s cieľom zlepšiť kvalitu života pacientom, ktorí majú závažné, život ohrozujúce ochorenia. Cieľom podpornej liečby je predchádzať alebo liečiť čo najskôr symptómy ochorenia, vedľajšie účinky zapríčinené liečbou ochorenia a psychologické, sociálne a duchovné problémy spojené s ochorením alebo jeho liečbou.
 • Polynenasýtené mastné kyseliny
  Mastné kyseliny sú hlavnou zložkou tukov, ktoré sa v tele využívajú na výrobu energie a výstavbu tkanív. Nazývajú sa aj „dobré” mastné kyseliny ako protiklad k nasýteným mastným kyselinám.
 • Ponatinib
  Liek používaný na liečbu pacientov s CML a akútnej lymfoblastickej leukémie (ALL) s pozitívnym Philadelphia chromozómom (Ph+). Niektoré druhy CML, tie, ktoré majú T315I mutáciu, sú rezistentné (odolné) na liečbu inými inhibítormi tyrozínkinázy, napríklad na imatinib. Ponatinib sa používa na liečbu CML s touto špecifickou mutáciou.
 • Pozitrónová emisná tomografia (PET)
  Vyšetrenie, pri ktorom sa malé množstvo rádionuklidom značenej glukózy aplikuje do žily. Následne snímač vytvára detailné počítačové obrazy oblastí vo vnútri tela, kde je glukóza využívaná. Vzhľadom k tomu, že nádorové bunky väčšinou potrebujú viac glukózy, ako normálne bunky, sa táto zobrazovacia technika využíva k vyhľadávaniu nádorových buniek v tele.
 • Prednison
  Látka, ktorá zmierňuje zápal a tlmí odpoveď imunitného systém. Používa sa s inými látkami v liečbe leukémií a lymfómov a iných typov rakoviny. Prednison sa používa pri liečbe rôznych ochorení, vrátane artritídy, určitých kožných ochorení, alergií, zníženej produkcie niektorých nadobličkových hormónov, straty chuti k jedlu a anémie. Patrí medzi terapeutické glukokortikoidy.
 • Priemer
  V súbore údajov znamená priemer súčet všetkých hodnôt vydelených počtom hodnôt. Napríklad ak máme v súbore hodnoty (1, 3, 3, 6, 7, 8, 100), tak priemer bude (1+3+3+6+7+8+100):7 = 18
 • Prognóza
  Pravdepodobný priebeh alebo výsledok choroby, pravdepodobnosť zotavenia či návratu ochorenia.
 • Proteíny
  Základné živiny zložené z aminokyselín. Sú nevyhnutné pre funkciu mnohých organizmov vrátane ľudského tela. Zodpovedajú za medzibunkovú komunikáciu a transport, chemické procesy a tiež udržiavajú štruktúru buniek.
 • Radiácia - žiarenie
  Môže sa definovať ako energia prechádzajúca priestorom. Príklady žiarenia sú UV, X-lúče, ktoré sa bežne v medicíne používajú.
 • Rádioimunoterapia
  Druh radiačnej liečby, pri ktorej sa rádioaktívna látka naviaže na monoklonálnu protilátku a je aplikovaná do tela. Monoklonálna protilátka sa viaže na určité štruktúry nádorovej bunky a rádioaktívna látka uvoľňuje žiarenie, ktoré pomáha tieto bunky usmrtiť. Rádioimunoterapia sa používa v liečbe určitých druhov nádorov, napríklad lymfómov.
 • Rádiológ
  Lekár špecializujúci sa na diagnostiku ochorení a úrazov pomocou zobrazovacích prístrojov, akými sú napríklad Röntgen, CT a MR (magnetická rezonancia).
 • Rádioterapia
  Metóda na liečbu rakoviny využívajúca žiarenie presne smerované na miesto nádoru. Využíva sa vysokoenergetické žiarenie z röntgenových lúčov, žiarenia gama, neutrónov, protónov a iných zdrojov na usmrtenie rakovinových buniek a zmenšenie nádorov. Žiarenie môže pochádzať zo zariadenia mimo tela (externá rádioterapia) alebo môže pochádzať z rádioaktívneho materiálu umiestneného v tele blízko nádorových buniek (interná rádioterapia). Systémová rádioterapia používa rádioaktívnu látku, ako je napríklad rádioaktívne označená monoklonálna protilátka, ktorá je prenášaná krvou do tkanív v tele. Rádioterapia sa nazýva aj ožarovanie a radiačná liečba.
 • Refraktérny
  V medicíne popisuje chorobu alebo stav nereagujúci na liečbu.
 • Rekurencia - návrat ochorenia
  Rakovina alebo iné ochorenie (zvyčajne autoimunitné), ktoré sa znovu objavilo, zväčša po uplynutí časového obdobia, kedy nebolo prítomné, alebo ho nebolo možné zistiť. K rekurencii môže dôjsť v rovnakom mieste, ako bol lokalizovaný pôvodný nádor alebo v inej časti tela. Nazýva sa tiež rekurentné ochorenie alebo rekurentná rakovina.
 • Relaps
  Návrat prejavov ochorenia po prechodnom zlepšení. Pri rakovine, návrat rakoviny po remisii.
 • Remisia
  Zmenšenie alebo vymiznutie znakov a symptómov rakoviny. V čiastočnej remisii, niektoré, ale nie všetky znaky a symptómy rakoviny zmizli alebo sa zmenšili. V kompletnej remisii všetky znaky a symptómy rakoviny zmizli, aj keď môže byť rakovina stále v tele.
 • Rituximab
  Látka používaná v liečbe určitých typov B-bunkových nn-Hodgkinových lymfómov. Spolu s ďalšími látkami sa používa pri liečbe chronickej lymfocytovej leukémie a reumatoidnej artritídy. Skúma sa jej použitie v liečbe ďalších typov nádorov a iných chorobných stavov. Rituximab sa viaže k proteínu nazývanému CD20, ktorý sa nachádza na B-bunkách a usmrcuje nádorové bunky. Je to druh monoklonálnej protilátky.
 • Rizikový faktor
  Niečo, čo zvyšuje šancu rozvoja ochorenia. Niektoré príklady rizikových faktorov rakoviny sú vek, rodinný výskyt niektorých typov rakoviny, užívanie tabakových výrobkov, vystavenie sa žiareniu alebo určitým chemikáliám, infekcia určitými vírusmi alebo baktériami a určité genetické zmeny.
 • Röntgenové žiarenie
  Typ žiarenia používaný k zobrazovaniu vnútra objektov. V medicíne sa röntgenové žiarenie využíva k zobrazeniu vnútorných štruktúr tela.
 • Sekrét
  výtok
 • Seróza
  Serózna blana (alebo seróza) je hladká membrána skladajúca sa z tenkej vrstvy buniek vylučujúcich seróznu tekutinu. Serózne blany lemujú a ohraničujú srdce, pľúca a orgány v brušnej dutine, kam vylučujú lubrikujúcu tekutinu, znižujúcu trenie spôsobené pohybom svalov.
 • Solídne nádory
  Všetky nádory, ktoré sú tvorené tuhou masou. Vo všeobecnosti sa tak označujú všetky nádory okrem leukémií, ktoré sú tiež označované ako „tekuté nádory“.
 • Štep
  Zdravá koža, kosť alebo iné tkanivo odobraté z jednej časti tela a použité ako náhrada za choré alebo poškodené tkanivo odobraté z inej časti tela.
 • Submukóza
  V gastrointestinálnom trakte predstavuje submukóza vrstvu hustého alebo riedkeho spojivového tkaniva, ktorá tvorí podklad sliznice, a spája ju s množstvom hlbšie uložených hladkých svalových buniek (cirkulárne prebiehajúce vlákna obklopené vrstvou pozdĺžnych svalových vlákien).
 • Subseróza
  Vrstva tkaniva medzi svalovou vrstvou a serózou. Termín je používaný v histopatológii a čiastočne spojený s popisom rozsahu nádorového ochorenia (stagingom, napríklad pri stagingu rakoviny žalúdka).
 • Syndróm nádorového rozpadu
  Stav, ktorý sa môže vyskytnúť po liečbe rýchlo rastúceho nádoru, zvlášť určitých leukémií a lymfómov. Umierajúce nádorové bunky sa od seba oddeľujú a uvoľňujú svoj obsah do krvi. Toto zapríčiňuje hromadenie určitých látok v krvi, čo môže spôsobiť poškodenie orgánov, vrátane obličiek, srdca, pečene.
 • Syndróm Plummer-Vinson
  Porucha charakterizovaná chudokrvnosťou z nedostatku železa a tvorbou blán v hrdle, ktoré sťažujú prehĺtanie. Prítomnosť tohto syndrómu môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny pažeráka. Nazýva sa tiež syndróm Paterson-Kelly a sideropenická dyspfágia.
 • Systémová liečba
  Liečba s použitím látok, ktoré sa krvným obehom prenášajú do celého tela, kde účinkujú na bunky. Príkladom systémovej liečby je chemoterapia a imunoterapia.
 • Systémové príznaky
  Prejavy celého tela pri ochorení (napríklad horúčka, strata hmotnosti, nechutenstvo), na rozdiel od lokálnych prejavov danej konkrétnej oblasti tela (napríklad porucha prehĺtania pri prítomnosti nádoru v dutine ústnej, alebo vykašliavania krvi pri prítomnosti nádoru v pľúcach). Príznaky onkologických ochorení nie sú špecifické len pre onkologické ochorenie. Môžu sa vyskytovať aj pri iných, nezhubných ochoreniach.
 • T lymfocyty
  Druh bielych krviniek, ktoré určujú či niečo patrí k telu, alebo nie. Ničia infikované bunky. Hrajú dôležitú úlohu v imunitnom systéme.
 • T-bunka
  Druh bielej krvinky (lymfocyt), ktorá vie určiť, či niečo patrí alebo nepatrí telu. Zabíjajú infikované bunky. Hrajú dôležitú úlohu v imunitnom systéme.
 • Tkanivo
  Vrstva buniek spolupracujúcich pri výkone špecifických funkcií.
 • Torakálny
  Týkajúci sa hrudníka.
 • Transplantácia kostnej drene
  Ide o výkon, pri ktorom sa nahrádza kostná dreň, ktorá bola zničená vysokými dávkami protinádorovej liečby alebo žiarenia. Transplantácia môže byť autológna (vlastná dreň pacienta odobratá pred liečbou), alogénna (dreň darovaná iným človekom), alebo syngénna (dreň darovaná jednovaječným dvojčaťom).
 • Trastuzumab
  Monoklonová protilátka navrhnutá na väzbu s HER2. Naviazaním sa na HER2 trastuzumab aktivuje bunky imunitného systému, ktoré následne usmrcujú nádorové bunky. Tiež blokuje HER2 signály spôsobujúce rast nádoru. Asi štvrtina prípadov rakoviny prsníka a pätina prípadov rakoviny žalúdka vo zvýšenej miere exprimuje HER2.
 • Trombocytopénia
  Prítomnosť abnormálne znížených krvných doštičiek v krvi.
 • Tumor
  Nádor - chorobný novotvar (napuchnutie). Tkanivá v tele sú tvorené bunkami rôzneho tvaru, veľkosti a funkčných vlastností. Zložité regulačné mechanizmy kontrolujú rast a delenie buniek, ich funkčné vlastnosti a v neposlednej rade ich zánik. Keď sa tento regulačný systém v bunke poruší, napr. pôsobením rakovinotvornej látky, bunka sa začne nenormálne deliť. Z jednej bunky vzniknú dve dcérske bunky, ktoré majú vlastnosti narušenej materskej bunky. Tie sa delia ďalej, až vznikne masa viacero miliónov buniek, ktoré tvoria tumor.
 • Tylóza
  Dedičná porucha charakterizovaná hyperkeratózou (zhrubnutou kožou) na dlaniach a chodidlách a abnormálnymi plochami bieleho tkaniva v ústach, označovanými ako leukoplakia.
 • Ultrasonografia
  vyšetrovacia metóda využívajúca odraz ultrazvukových vĺn
 • Ultrazvuk
  Vyšetrenie, pri ktorom sa zvukové vlny o vysokej frekvencii odrážajú od vnútorných tkanív a orgánov a tvoria ozvenu. To vytvára vzor na obrazovke ultrazvukového prístroja a vzniká obraz tkanív nazývaný sonogram. Ultrazvuk sa nazýva aj ultrasonografia.
 • Vinkristín
  Aktívna zložka v lieku používanom v liečbe akútnej leukémie. Používa sa v kombinácii s inými látkami aj na liečbu Hogkinovho lymfómu, non-Hodgkinovho lymfómu, rhabdomyosarkómu, neuroblastómu a Wilmsovho tumoru. Vinkristín sa skúma aj v liečbe iných typov nádorov. Blokuje rast buniek zástavou bunkového delenia. Patrí medzi vinka alkaloidy a mitotické jedy.
 • Vírus Epstein-Barr
  Vírus Epstein-Barr, často uvádzaný ako EBV, je člen rodiny herpes vírusov. Väčšina ľudí sa počas života nakazí EBV, množstvo z nich už počas detstva. Tieto infekcie väčšinou nespôsobujú žiadne príznaky a sú na nerozoznanie od iných krátkotrvajúcich a miernych detských ochorení. EBV tiež spôsobuje celoživotnú latentnú (skrytú) infekciu niektorých buniek imunitného systému, čo môže zvyšovať riziko vzniku rakoviny žalúdka.
 • Vredy
  Defekt kože, výstelky orgánu alebo povrchu tkaniva. Vred sa vytvára, ak sú povrchové bunky zapálené, odumierajú alebo sa odlupujú. Vredy (ulcerácie) môžu byť spojené s rakovinou alebo inými ochoreniami.
 • Ytrium 90-ibritumomabtiuxetan
  Látka používaná s rituximabom pri liečbe určitých druhov B-bunkového non-Hodgkinovho lymfómu. Skúma sa aj v liečbe iných typov B-bunkových tumorov. Ytrium 90-ibritumomabtiuxetan obsahuje monoklonálnu protilátku, ktorá sa viaže k proteínu zvanému CD 20, ktorý sa nachádza na B-bunkách. Ďalej obsahuje rádioaktívnu látku Ytrium Y 90, ktorá pomáha usmrcovať nádorové bunky . Ytrium 90-ibritumomabtiuxetan patrí medzi rádioimunokonjugáty.
 • Zhubný nádor
  Zhubný nádor (malígny, rakovina) tvoria narušené bunky, ktoré sa nekontrolovateľne množia, majú schopnosť prerastať do okolitého tkaniva, šíriť sa krvným alebo lymfatickým obehom, čím sa môžu dostať do rôznych častí tela, kde sa môžu usídliť a množením vytvoriť druhotné nádory – metastázy (tzv. vzdialené ložiská).
 • Zobrazovacie vyšetrenie
  Druh vyšetrenia, ktorý robí detailné obrazy oblastí vo vnútri tela. Zobrazovacie vyšetrenia využívajú rôzne formy energie, ako je röntgenové žiarenie (vysokoenergetické žiarenie), ultrazvuk (vysokofrekvenčné zvukové vlny), rádiové vlny a rádioaktívne látky. Pomáhajú pri určovaní diagnózy, plánovaní liečby alebo kontrole efektivity liečby. Príkladom zobrazovacích vyšetrení sú počítačová tomografia (CT), ultrasonografia, magnetická rezonancia, (MRI), metódy nukleárnej medicíny.