Pomoc

Onkologické ochorenie prináša do života pacienta veľkú fyzickú aj psychickú záťaž. Na jej zvládanie by pacient nemal byť sám. Kvalitná komunikácia s lekárom a dobre nastavená liečba, podpora rodiny, užitočné informácie z oblasti právnej, finančnej či sociálnej pomoci, kontakt na pacientske skupiny a v prípade potreby pomoc psychológa či psychiatra sú v tomto období pre pacienta dôležitými piliermi.

Sociálna pomoc a sociálne poradenstvo v onkologických ústavoch

Právna pomoc

Finančná pomoc

Onkoporadne

Psychologická starostlivosť o onkologických pacientov

Národný onkologický ústav, Bratislava, Ambulancia klinickej psychológie I.

Národný onkologický ústav, Bratislava, Ambulancia klinickej psychológie II.

Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Psychologická ambulancia

Východoslovenský onkologický ústav, Košice, Ambulancia klinickej psychológie

Univerzitná nemocnica Bratislava (Antolská), Oddelenie klinickej psychológie

Fakultná nemocnica Nitra, Psychologická ambulancia, Mgr. Magdaléna Demešová

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Ambulancia klinickej psychológie

Nemocnica Poprad a.s., Ambulancia klinickej psychológie

Fakultná nemocnica s poliklinikou Trenčín, Psychologická ambulancia, TEL.: + 421 32 6566 338

Sieť psychológov – Liga proti rakovine

Súkromná prax v Bratislave

Onkologickí pacienti a ich príbuzní majú možnosť osloviť a požiadať o psychologickú pomoc a podporu aj psychológov v súkromných ambulanciách v rámci SR.

Zoznam pacientskych organizácií a klubov

Výdajne zdravotníckych pomôcok

Užitočné linky

Slovníček