Pomoc

Sociálna pomoc a sociálne poradenstvo v onkologických ústavoch

Právna pomoc

Finančná pomoc

Onkoporadne

Psychologická starostlivosť o onkologických pacientov

Národný onkologický ústav, Bratislava, Ambulancia klinickej psychológie

Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Psychologická ambulancia

Východoslovenský onkologický ústav, Košice, Ambulancia klinickej psychológie

Univerzitná nemocnica Bratislava (Antolská), Oddelenie klinickej psychológie

Fakultná nemocnica Nitra, Psychologická ambulancia, Mgr. Magdaléna Demešová

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Ambulancia klinickej psychológie

Nemocnica Poprad a.s., Ambulancia klinickej psychológie

Fakultná nemocnica s poliklinikou Trenčín, Psychologická ambulancia, TEL.: + 421 32 6566 338

Sieť psychológov – Liga proti rakovine

Súkromná prax v Bratislave

Onkologickí pacienti a ich príbuzní majú možnosť osloviť a požiadať o psychologickú pomoc a podporu aj psychológov v súkromných ambulanciách v rámci SR.

Zoznam pacientskych organizácií a klubov

Výdajne zdravotníckych pomôcok

Užitočné linky

Slovníček