Slovenská škola onkológie

Odborný garant:

Poslaním je zvýšiť kvalitu špecializačného štúdia, ktorá je v súčasnosti redukovaná väčšinou na posledný semester pred špecializačnou skúškou. Cieľom je priebežná výučba počas celého štúdia vo forme edukačných modulov.

Modul zahŕňa:

 1. Edukačné materiály podľa ročníka špecializačného štúdia. Tieto materiály zahŕňajú príslušné ESMO odporúčanie a výber ťažiskových pôvodných prác (prípadne prehľadových článkov) v danej diagnóze identifikovaných lektorom modulu, zvyčajne 5-6 prác.
 2. Kurz v trvaní maximálne jedného dňa konaný v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Posledná časť kurzu je venovaná diskusii konkrétnych kazuistík.
 3. Online test dostupný len pre tých, ktorí sú zaradení v príslušnom ročníku špecializačného štúdia pre daný modul.

Moduly:

 1. Suportívna liečba v onkológií
 2. Experimentálna onkológia
 3. Paliatívna a terminálna starostlivosť
 4. Malígne lymfómy
 5. GIT malignity
 6. GU malignity
 7. Malígny melanóm
 8. Sarkómy
 9. Gynekologické malignity
 10. Nádory hlavy a krku
 11. Nádory pľúc
 12. Karcinóm prsníka

Štúdium a termíny ukončenia modulov:

RočníkModulov ročneNázov moduluUkončiť do
1. ročník2Modul 131.1.
Modul 230.5.
2. ročník2Modul 331.1.
Modul 530.5.
3. ročník2Modul 431.1.
Modul 630.5.
4. ročník3Modul 730.11.
Modul 828.2.
Modul 930.5.
5. ročník3Modul 1030.11.
Modul 1128.2.
Modul 1230.5.

VSTUP len pre účastníkov špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická onkológia na LF UK v Bratislave.

1. Suportívna liečba v onkológií

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky suportívnej liečby. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 1 a 2. rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, následne im bude modul sprístupnený. Odborný lektor modulu: prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.

2. Experimentálna onkológia

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky patogenézy onkologických ochorení s klinickými implikáciami. Jej pochopenie je predpokladom na správnu liečbu pacientov. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 1 a 2. rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, následne im bude modul sprístupnený. Odborný lektor modulu: prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.

3. Paliatívna a terminálna starostlivosť

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky paliatívnej a terminálnej starostlivosti. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 1 a 2 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prim.MUDr.Andrea Škripeková, PhD.

4. Malígne lymfómy

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky malígnych lymfómov.Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, následne im bude modul sprístupnený. Odborný lektor modulu: doc.MUDr.Luboš Drgoňa,CSc.

5. GIT malignity

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky hlavných GIT malignít. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prim.MUDr.Štefan Porsok, PhD.

6. Genitourinárne malignity

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky hlavných GU malignít. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: Doc.MUDr.Michal Chovanec, PhD.

7. Malígny melanóm

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky maligneho melanómu. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prim.MUDr.Jozef Dolinský

8. Iné - online informacie

..na module sa pracuje

9. Gynekologické malignity

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky hlavných GYN malignít. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prim.MUDr.Jozef Šufliarsky,PhD.

10. Nádory hlavy a krku

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky nádorov hlavy a krku. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prof.MUDr.Stanislav Špánik, CSc.

11. Nádory pľúc

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky nádorov pľúc. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: MUDr.Robert Godál

12. Karcinóm prsníka

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky karcinómu prsníka. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.