Slovenská škola onkológie

Odborný garant:

Poslaním je zvýšiť kvalitu špecializačného štúdia, ktorá je v súčasnosti redukovaná väčšinou na posledný semester pred špecializačnou skúškou. Cieľom je priebežná výučba počas celého štúdia vo forme edukačných modulov.

Modul zahŕňa:

 1. Edukačné materiály podľa ročníka špecializačného štúdia. Tieto materiály zahŕňajú príslušné ESMO odporúčanie a výber ťažiskových pôvodných prác (prípadne prehľadových článkov) v danej diagnóze identifikovaných lektorom modulu, zvyčajne 5-6 prác.
 2. Kurz v trvaní maximálne jedného dňa konaný v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Posledná časť kurzu je venovaná diskusii konkrétnych kazuistík.
 3. Online test dostupný len pre tých, ktorí sú zaradení v príslušnom ročníku špecializačného štúdia pre daný modul.

Moduly:

 1. Suportívna liečba v onkológií
 2. Experimentálna onkológia
 3. Paliatívna a terminálna starostlivosť
 4. Malígne lymfómy
 5. GIT malignity
 6. GU malignity
 7. Malígny melanóm
 8. Sarkómy
 9. Gynekologické malignity
 10. Nádory hlavy a krku
 11. Nádory pľúc
 12. Karcinóm prsníka

Štúdium a termíny ukončenia modulov:

RočníkModulov ročneNázov moduluUkončiť do
1. ročník2Modul 131.1.
Modul 230.5.
2. ročník2Modul 331.1.
Modul 530.5.
3. ročník2Modul 431.1.
Modul 630.5.
4. ročník3Modul 730.11.
Modul 828.2.
Modul 930.5.
5. ročník3Modul 1030.11.
Modul 1128.2.
Modul 1230.5.

VSTUP len pre účastníkov špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická onkológia na LF UK v Bratislave.

1. Suportívna liečba v onkológií

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky suportívnej liečby. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 1. rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, v ktorom dostanú jedinečné prihlasovacie heslá na absolvovanie testu. Termín konania kurzu : 17.6.2022 od 10.00h. Test bude sprístupnený 7 dní po skončení kurzu. Odborný lektor modulu: prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.

2. Experimentálna onkológia

..na module sa pracuje

3. Paliatívna a terminálna starostlivosť

..na module sa pracuje

4. Malígne lymfómy

..na module sa pracuje

5. GIT malignity

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky hlavných GIT malignít. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, v ktorom dostanú jedinečné prihlasovacie heslá na absolvovanie testu. Kurz sa bude konať dňa 27.4.2022 od 10.00h do približne 15.00h Test bude sprístupnený 7 dní po skončení kurzu. Odborný lektor modulu: prim.MUDr.Štefan Porsok, PhD.

6. Genitourinárne malignity

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky hlavných GU malignít. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 2 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, v ktorom dostanú jedinečné prihlasovacie heslá na absolvovanie testu. Kurz sa bude konať dňa 25.2.2022 od 10.00h do približne 15.00h Test bude sprístupnený 7 dní po skončení kurzu. Odborný lektor modulu: Doc.MUDr.Michal Chovanec, PhD.

7. Malígny melanóm

..na module sa pracuje

8. Sarkómy

..na module sa pracuje

9. Gynekologické malignity

..na module sa pracuje

10. Nádory hlavy a krku

..na module sa pracuje

11. Nádory pľúc

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky nádorov pľúc. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, v ktorom dostanú jedinečné prihlasovacie heslá na absolvovanie testu. Datum konania kurzu 30.5.22 od 10.00h. Test bude sprístupnený 7 dní po skončení kurzu. Odborný lektor modulu: MUDr.Robert Godál

12. Karcinóm prsníka

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky karcinómu prsníka. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, v ktorom dostanú jedinečné prihlasovacie heslá na absolvovanie testu. Termín konania kurzu : 20.5.2022 od 10.00h. Test bude sprístupnený 7 dní po skončení kurzu. Odborný lektor modulu: prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.