Preskočiť na hlavný obsah

Národný onkologický register

Národný onkologický register je zriadený v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) spolu s ďalšími národnými zdravotnými registrami, ktoré sú spravované na základe zákona  §12 ods. 3 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky podrobnosti týkajúce sa hlásení do národných zdravotných registrov ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 74 /2014 Z.z. NCZI je ako prevádzkovateľ registrov oprávnené poveriť na základe písomnej zmluvy spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa v zmysle §8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinné hlásenie zhubných nádorov bolo na Slovensku a v Čechách zavedené v roku 1952. Onkologický register vznikol ako populačný register v roku 1976, pričom spracovával údaje spätne od roku 1968. Národný onkologický register eviduje incidenciu (novodiagnostikované prípady primárnych nádorov, dg. C00-C97, D00-09, D37-48), ich základnú charakteristiku a liečbu. Okrem incidencie zhubných a vybraných nezhubných nádorov sleduje aj prevalenciu (počet chorých v určitom časovom okamihu) a mortalitu (pomer počtu úmrtí k počtu obyvateľstva v určitom časovom období). Link: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-registre/Narodny_onkologicky_register/Pages/default.aspx

Úlohou Národného onkologického inštitútu je uskutočňovať externé analýzy a validovať údaje z Národného onkologického registra s cieľom hodnotiť epidemiologické trendy a vybrané klinické charakteristiky onkologických ochorení na Slovensku.

Výstupy Národného onkologického registra Slovenskej republiky prezentované na webe Národného onkologického inštitútu (NOI) boli uskutočnené v spolupráci Národného centra zdravotníckych informácií a NOI.

Hlavným zdrojom údajov o príčinách úmrtí je Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) ale informácie pred rokom 1996 nie sú k dispozícii v požadovanej forme v ŠÚ SR, ani v Národnom centre zdravotníckych informácií a ani vo Výskumnom demografickom centre, preto tieto údaje nebolo možné spracovať a nie sú vo výstupoch NOI uvedené.

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.Feb 2023